Περιγραφή

Σύστημα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS RTK

Περιγραφή

Το σύστημα είναι βασισμένο στους σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο CivilShop NET με την διαφορά ότι έχει γίνει συνόρθωση στο προβολικό σύστημα HTRS07. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι χρήστες του συστήματος έχουν ταύτισή με τα αποτελέσματα του HEPOS . Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες βελτιστοποιήσεις για να είναι απόλυτα συμβατό με όλους τους δέκτες της αγοράς που υποστηρίζουν τα RTCMv3 και CMR

 

Η πρόσβαση στον Server :

IP :185.70.76.14

Για δέκτες με ενεργό DNS : www.civilpos.gr

Port : 2101

Οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν οι ίδιοι με τους κωδικούς που οι πελάτες είχαν στο προηγούμενο σύστημα.

 

 

Ο διακομιστής του CivilPOS είναι εγκατεστημένος σε DataCenter  LANCOM στην Αθήνα με πολλαπλές συνδέσεις για την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα του. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι η ταχύτερη σύνδεση με τον διακομιστή από τους χρήστες στον ελλαδικό χώρο.

 

 

Ρυθμίσεις :

 

Λογισμικό SurvCE :

Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το Datum HEPOS/GGRS87/TM87 και να είναι στο χειριστήριο του τα HEPOS grid αρχεία καθώς και το GEOID.

YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=YRcwc77SHik

Τα παρακάτω θα πρέπει να τα αντιγράψετε στο Program Files/ SurvCE/ Survstar

Link Grid East : http://www.dropfile.gr/download.aspx?Download=CZRRPHDQQGVWPQWTCUMW

Link Grid North :

http://www.dropfile.gr/download.aspx?Download=TIPHCUHXPMICEBUHFGCX

Το GEOID θα πρέπει να το αντιγράψετε στο Program Files/SurvCE/Data

Link GEOID: http://www.dropfile.gr/download.aspx?Download=CLGTSJPUPCRITVTMCBVX

 

Αντίστοιχά στο λογισμικό του δέκτη σας για να υποστηρίζει το προβολικό σύστημα HTRS07.

 

 

 

Λογισμικό MyRTK STD Android :

Στην εργασία θα πρέπει να επιλέξει HEPOS/GGRS87

 


Active Tab:

Previous Tab: