ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαθέτουμε λύσεις από τεχνολογικά εξελιγμένους στον χώρο κατασκευαστές εξοπλισμού.

Εξοπλισμός που θα αυξήσει την παραγωγηκότητα της εργασίας σας!

  • Τοπογραφικός Εξοπλισμός
  • Κατασκευαστικός Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμος φωτογραμμετρίας και UAV
  • 3Δ Σαρωτές
  • Λογισμικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξιας για τον επαγγελματία

  • Εκπαίδευση στην χρήση
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Έλεγχος και Ρύθμιση Εξοπλισμού
  • Συντήρηση και Επισκευή
  • Ανάπτυξη ειδικων λύσεων - εφαρμογών.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ

Εξοπλισμός 3Δ Απεικόνισης
SLAM Lidar, Laser Scanner, Software
UAV Αερομοντέλα
DJI Drone, Λογισμικό Φωτογραμμετρίας.
Λογισμικό
Πεδιου, Γραφειου
Καθοδηγηση Μηχανημάτων
Αυτόματη Καθοδήγηση Μηχανημάτων Έργου

Νεα

CivilShop LTD ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ