Ενοικίαση JW-GY71 την εβδόμαδα

Euro 250 + ΦΠΑ

Ενοικίαση JW-GY71 την εβδόμαδα

Ανιχνευτής σιδηρού οπλισμού MC8022

Euro + ΦΠΑ

Ανιχνευτής σιδηρού οπλισμού MC8022

Ενοικίαση SLAM Trion την ημέρα

Euro 600 + ΦΠΑ

Ενοικίαση SLAM Trion την ημέρα

Ενοικίαση GNSS Δέκτη 1 ημέρα

Euro 100 + ΦΠΑ

Ενοικίαση GNSS Δέκτη 1 ημέρα


Σύνολο : 4