Βοηθός® Μηχανικού HelpSign

Euro 60 + ΦΠΑ

Βοηθός® Μηχανικού HelpSign

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΔΔΥ TOKEN

Euro 40 + ΦΠΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΔΔΥ TOKEN

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΔΔΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Euro 40 + ΦΠΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΔΔΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Euro 20 + ΦΠΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΔΔΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Euro 35 + ΦΠΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΔΔΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΔΔΥ TOKEN

Euro 40 + ΦΠΑ

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΔΔΥ TOKEN

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ

Euro 40 + ΦΠΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ

Υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης δώρο GEMALTO / THALES (MD 940)

Euro 100 + ΦΠΑ

Υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης δώρο GEMALTO / THALES (MD 940)


Σύνολο : 8