Περιγραφή

Ψηφιακή Υπογραφή - Usb Tokens - ΑΔΔΥ GEMALTO ΑΔΔΥ GEMALTO IDPrime

Περιγραφή


Οι συσκευές διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο σε φυσικό όσο και λογικό επίπεδο και να υποστηρίζουν πολλαπλές μεθόδους αυθεντικοποίησης (ΡΙΝ, PUK). Κατωτέρω περιγράφεται η συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με την υπάρχουσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της Εθνικής πύλης ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr). Οι ΑΔΔΥ περιλαμβάνονται στην ενδεικτική λίστα των ΑΔΔΥ, που έχουν δοκιμαστεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχουν εκδοθεί ψηφιακά πιστοποιητικά από την υφιστάμενη Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού και είναι δημοσιευμένη.


Τιμή : €47,00 + ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνετε το Token σε Bulk μορφή (χωρίς συσκευασία)

Παρέχονται οδηγίες σε PDF και οι driver’s.

Υπάρχει διαθέσιμο πακέτο απομακρυσμένης εγκατάστασης .


*Υπηρεσία Εγκατάστασης "Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής" (ΑΔΔΥ)  €40,00  + ΦΠΑ


Οδηγίες :

- Drivers : Link

-Εγγατάσταση Token , υπογραφής και αιτήσεις Link

-Οδηγίες για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο Link

-Αφορά στις οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής  στην οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες μηχανικοί μέσα από τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.Link

Αγορά online : 

Token Gemalto + εγκατάσταση υπογράφης Ψηφιακής Υπογραφής στο Token και Code Sign Software       με  € 145,00 ΑγοράActive Tab:

Previous Tab: