Περιγραφή

         Υπηρεσίες από την εταιρεία μας για την ανάπτυξη λογισμικών και hardware για εξειδικευμένες εφαρμογές.

Περιγραφή

Η εταιρεία μας αναπτύσσει λογισμικό βασισμένο είτε στα λογισμικά που έχουμε ήδη αναπτύξει και εξειδικεύοντας τα στις απαιτήσεις του πελάτη είτε είναι δυνατή η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών.Παράδειγμα :

Λογισμικό
  • CMTool : Διαχείριση μόνιμων σταθμών αναφοράς CORS Station Management Tool Link
  • MyRTK for Windows : Λογισμικό συλλογής πληροφορίων πεδίου GNSS δεκτών .   Link
  • MyRTK for Android : Λογισμικό συλλογής πληροφορίων πεδίου GNSS δεκτών . Link
  • GEO DE SY CAD : Σχεδιαστικό γραφείου με τοπογραφικές ρουτίνες. Link

Hardware :

  • CORS Station : Μόνιμοι σταθμοί αναφοράς GNSS GPS GLONASS L1/L2/L5
  • UHF Modem : DM -1  Link
  • GPS Rovers : Ολύμπος -1 το πρώτο Ελληνικό GPS RTK
  • Ειδικές λύσεις , π.χ. διατάξεις μετρήσεως στις ράγες τρένων κ.α.

Λύσεις πλοήγησης ακριβείας κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την πρόταση μας.


Active Tab:

Previous Tab: