Περιγραφή

Δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς απο την CivilShop

Περιγραφή

 Σύστημα μόνιμων σταθμών αναφοράς Full GNSS RTK. Απο την CivilShop. Πληροφορίες: http://www.civilpos.gr .

Με την είσοδο σας στο σύστημα μεσώ της Web σελίδας έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

(https://webcmtool.civilshop.gr/Clients/Login.aspx)

  • Ενημέρωση κατάστασης συστήματος
  • Ενημέρωση συνδρομής σε Real Time με χρήση πιστωτικής κάρτας Link
  • Πληροφοροφόριες και ρυθμίσεις για διαφόρους δέκτες και λογισμικά
  • Rinex Data.


Ntrip Server IP : 213.136.73.205  port 2101 . 

Πληροφορίες και εγγραφή : http://webcmtool.civilshop.gr/ 

Datum HTRS 07 πληροφορίες : Link

Διαθεσιμα Πακέτα :

Συνδρομή Πακέτο 6 μήνες (Single Base RTK):

6 μήνες σύνδεση με το σύστημα σταθμών αναφοράς και Απεριόριστη χρήση RTK.

Υποστήριξη τηλεφωνική , email και online πληροφόρηση http://webcmtool.civilshop.gr/Clients/Login.aspx

Πελάτες με δέκτες από την CivilShop 150,00 € + ΦΠΑ / 6 μήνες  (Πληρωμή on-line Link 6 άτοκες δόσεις)

Συνδρομή σε δέκτες άλλων κατασκευαστών. 200,00 € + ΦΠΑ / 6 μήνες (Πληρωμή On-line 6 άτοκες δόσεις )

*Κατάθεση μπορεί να γίνει σε τραπεζικό αριθμό της εταιρείας.

Συνδρομή Πακέτο 1 έτος (Single Base RTK) :

12 μήνες σύνδεση με το σύστημα σταθμών αναφοράς και Απεριόριστη χρήση RTK.

Υποστήριξη τηλεφωνική , email και online πληροφόρηση http://webcmtool.civilshop.gr/Clients/Login.aspx

Πελάτες με δέκτες από την CivilShop 250,00 € + ΦΠΑ / Έτος  (Πληρωμή on-line Link 6 ΄άτοκες δόσεις)

Συνδρομή σε δέκτες άλλων κατασκευαστών. 320,00 € + ΦΠΑ / Έτος (Πληρωμή On-line 6 άτοκες δόσεις )

*Κατάθεση μπορεί να γίνει σε τραπεζικό αριθμό τής εταιρείας.

Online Ενεργοποίηση για τα πακέτα εβδομάδας και ημέρας : Link

 

Δίκτυο: 100+ CORS  Link

Συνδρομές Real Time :
*** Το πακέτο χωρίς τηλεφωνική υποστήριξή : το πακέτο είναι διαθέσιμου μόνο για τους πελάτες που το είχαν ενεργοποιήσει πριν 01/04/2019 (πελάτες πριν την ημερομηνία) και θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η ανανέωση του θα γίνετε εμπρόθεσμα. CivilPos DATUM HTRS07   :

http://webcmtool.civilshop.gr/Clients/Login.aspx

Το σύστημα προσφέρει πληροφορίες  RTCM3.0  και RTCM3.2 από τους εγκατεστημένους σταθμούς στους χρήστες του δικτύου ως Single Base RTK. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον σταθμό αναφοράς.

Οι βάσεις μεταδίδουν σε datum HTRS07


CORS Network

Διαθέτουμε στους πελάτες μας τα παρακάτω  προγράμματα :

 

CivilShop NET status

απο το Google Play for Android :Link

 

CivilShop Net Status for Windows Phone:

Διαθέσιμο στο Windows Store για Windows Phone /8/8.1/10

Και direct link http://www.dropfile.gr/download.aspx?Download=SHOPXBJRTUYCOUBEIGVB

 

CORS-Client : είναι δυνατό να δείτε τις πληροφορίες σύνδεσης σας με το σύστημα σταθμών αναφοράς μας. Συνδέσεις, συντεταγμένες ,σταθμός αναφοράς κ.α. Ακόμη σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του δέκτη σας. Επιπλέον τους διαθέσιμους σταθμούς αναφοράς κ.α.

Ακόμη για παράδειγμα είναι δυνατό να επιλέξετε ημερομηνία και να σας δωθούν οι πληροσοφίες της σύνδεση σας και η θέση του δέκτη σας κ.α.

Σύνδεσμος : Link

 

Antenna :

Εφαρμογή για Android συσκευές : Δείτε τις on-line Βάσεις την θέση σας σε σχέση με τις διαθέσιμες βάσεις αναφοράς.

Σύνδεσμος : Link

 

Topodesia : Εφαρμογή για συσκευές τύπου android . Σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του δέκτη σας. Επιπλέον τους διαθέσιμους σταθμούς αναφοράς κ.α.

Σύνδεσμος : Link

 

 

Η διαχείριση του συστήματος σταθμών αναφοράς μας είναι το λογισμικό CMΤool έχει αναπτυχθεί από την CivilShop link. Παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των δεκτών και των σταθμών αναφοράς και ενημερώνει με email ή και SMS τους διαχειριστές για τα πιθανά προβλήματα ώστε να προσφέρει την δυνατή μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του συστήματος. Πληροφορίες. Link
Active Tab:

Previous Tab: