Αξιότιμε συνεργάτη\τρια, 


Οι προσφορές της εταιρείας μας για την περίοδο 23/11/2022 έως 15/12/2022

1) Συστήματα Τοπογραφικά

2)Λογισμικά

3) Drone Software


Πίνακας 1.


# Product
Εικόνα Κόστος
1 STONEX R20 600m no Prism
 • Τρίποδας Αλουμινίου
 • Ράβδος Αλουμινίου
 • Πρίσμα
 • Μόνιμη άδεια ZwCAD std 2023
 •  ή AnalistCloud 2023 για 1 έτος
 • Άμεσα Διαθέσιμα
2900,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
2 STONEX S850 A GNSS RTK
 • Χειριστήριο Πεδίου SC100
 • Λογισμικό Cube-A και MyRTK
 • Μόνιμη άδεια ZwCAD std 2023
 •  ή AnalistCloud 2023 για 1 έτος
 • SIM Card 1NCE
 • 3 συνδρομή CivilPOS
 • Άμεσα Διαθέσιμα

3750,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
3 Metrisis GNSS Sfaira 1
 • Rover δέκτης
 • Λογισμικό MyRTK
Metrisi Sfaira 1350,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας

Πίνακας 2.

# Product Εικόνα Κόστος
1 Analist Cloud 2023
Βασισμένο στη μηχανή του Autocad
(περιλαμβάνετε)
1 έτος συνδρομή
   650,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
2 Analist Cloud 2023
Βασισμένο στη μηχανή του Autocad
(περιλαμβάνετε)
Μόνιμη άδεια

   1870,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
3 ZwCAD STD 2023
   489,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας

Πίνακας 3.

# Product Εικόνα Κόστος
1 DJI Phantom 4 RTK

4590,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
2

Mavic 3 Enterprise (EU)SP

2908,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας
3 Cube 3D

2800,00 ευρώ+ ΦΠΑ
Με δυνατότητα 6 άτοκες
δόσεις με χρήση πιστωτικής
 κάρτας 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,

CivilShop ΜΟΝ ΕΠΕ

Τηλ.: 2231053044

Viber CiviShop: 6949703540ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγμένος παραλήπτης, οφείλετε να μην το αντιγράψετε, αναμεταδώσετε, χρησιμοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του. Οφείλετε να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του και αμέσως να διαγράψετε το αντίγραφο από το σύστημά σας. O παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα σε αυτό αρχεία. Η Εταιρεία CivilShop αρνείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ιό που ενδεχομένως διαδοθεί από το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία.