Λογισμικό Πεδίου
Το Cube-a είναι το λογισμικό συλλογής στοιχείων πεδίου και χειρισμού δεκτών GNSS RTK και είναι σχεδιασμένο από την Stonex ανεπτυγμένο για πλατφόρμα Android.
MyRTK για Android, Λογισμικό δεδομένων πεδίου σχεδιασμένο από την εταιρείας μας για τους πελάτες των δεκτών που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά. Σχεδιασμένο στα Ελληνικά δεδομένα.
STONEX GEOGIS Λογισμικό GIS συλλογής πεδίου .
Είναι το πρώτο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ελληνική αγορά για συλλογή δεδομένων σε Windows /XP/VISTA/8/10 και από τα πρώτα στην παγκόσμια αγορά. Στην αρχική αυτή πλατφόρμα αναπτύσσουμε κατά παραγγελία την εξειδικευμένη εφαρμογή που ο πελάτης μας υποδεικνύει.
STONEX Cube. Το λογισμικό συλλογής δεδομένων πεδίου για δέκτες RTK από την Ιταλική εταιρεία .
Field GeniusΛογισμικό συλλογής δεδομένων πεδίου από την MicroSurvey. Σχεδιασμένο για τους δέκτες και τους γεωδαιτικούς σταθμούς της STONEX.
Carlson SurvCE /SurvPC and Stonex SurvcE. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο λογισμικό παγκόσμιος για την συλλογή δεδομένων πεδίου.
Το Cube-t είναι ένα λογισμικό τοπογραφίας και χαρτογράφησης που βασίζεται στην πλατφόρμα Windows 10.