Περιγραφή

Νέος Laser Scanner STONEX X300L με PAY Per Use Laser Scanner

Ο πρώτος Laser Scanner με δυνατότητα απόκτησης με Pay Per Use . Αποκτήστε με μικρό κόστος αρχικής επένδυσης τον Laser Scanner και αποπληρώστε τον με την χρήση !

Ο Ιταλικός Τεχνολογικός οίκος STONEX διαθέτει την έκδοση X300L με την δυνατότητα αποπληρωμής κατά την χρήση. Με ένα αρχικό κόστος επένδυσης αντίστοιχο με ένα ROVER πραγματικού χρόνου και αποπληρωμή με την χρήση έχετε την δυνατή να αποκτήσετε ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα 3Δ αποτύπωσης ! Με το εξελιγμένο λογισμικό Reconstrucor το Registration και η επεξεργασία του νέφους σημείων είναι εξαιρετικά απλή ! Με 180 μ ακτίνα σάρωσης και έως 40.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο !

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΠεριγραφήLaser Scanning

Η ψηφιακή σάρωση είναι μια νέα μέθοδος αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτιρίων, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων, τεχνικών έργων (π.χ. σηράγγων, γεφυρών, φραγμάτων κλπ.), ή άλλων κατασκευών, όπου απαιτείται υψηλή ανάλυση, είναι απροσπέλαστα, δυσπρόσιτα ή δεν πρέπει να αγγίζονται. Στηρίζεται στην εξαιρετικά πυκνή καταγραφή τρισδιάτατων συντεταγμένων των σημείων της προς αποτύπωση επιφάνειας σε ταχύτητες λήψης από μερικές χιλιάδες  σημεία ανά δευτερόλεπτο.

Η ολοκλήρωση της εργασίας πεδίου έχει σαν παράγωγο αποτέλεσμα ένα γεωαναφερμένο νέφος σημείων που λόγω της μεγάλης του πυκνότητας αλλά και της δυνατότητας να φέρει την πληροφορία της ανακλαστικότητας ή και του χρώματος του κάθε σημείου, προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Η δημιουργία του νέφους σημείων είναι το πρώτο από μια σειρά από άλλα παράγωγα που μπορεί κάποιος να αντλήσει από την ψηφιακή σάρωση με περεταίρω επεξεργασία. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, μπορούν να παραχθούν οριζόντιες, κατακόρυφες ή διαγώνιες τομές, όψεις, εικόνες, video,  ορθοφωτογραφίες, αναπτύγματα επιφανειών, καμπύλες ισοδιάστασης, τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, προσδιορισμός παραμορφώσεων και πλήθος άλλων αναλύσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του σαρωτή στο μη ορατό φάσμα.

 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Led bar showing status

3 transmission ports

smart control

Accessories

 

 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο


Active Tab:

Previous Tab: