Περιγραφή

 

Το λογισμικό έχειαναπτυχθεί από την STONEX  με ένα απλό και εύκολοπεριβάλλον χρήσης.  Η συλλογή δεδομένωνοι ρυθμίσεις του δέκτη και παραμετροποίηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Ο χρήστηςείναι δυνατό να εξοικειωθεί πολύ ευκολά στο περιβάλλον του προγράμματος και να ξεκινήσεινα εργάζεται άμεσα.


CUBE_M

Περιγραφή

Λογισμικό Πεδίου απο την Stonex

 

Το λογισμικό CUBE έχει ένα πλήθος από εξελιγμένες λειτουργίες. Οι ρυθμίσεις των δεκτών αποθηκεύονται και ανακαλούνται με απλές επιλογές. Η χρήση είναι με μια απλή ροή από παράθυρα πληροφορίων για να είναι δυνατή η μέγιστη εποπτεία κατά την χρήση των πληροφορίων του δέκτη και του συστήματος.


  • Σχεδιασμένο για χρήση σε Windows mobile χωρίς να απαιτείται ειδική πένα
  • Έτοιμά προφίλ .
  • Ευκολία στην εισαγωγή και στην εξαγωγή διαφορών τύπων αρχείων
  • Προσβασιμότητα στα μενού με slide menu style
  • Γραφική απεικόνιση σημείων
  • Ευκρινές γραφικό περιβάλλον.
  • Δυνατότητα εισαγωγής Raster εικόνων στην εργασία
  • Πλήρη υποστήριξη των λειτουργειών δεκτών της STONEX
  • Γραφικό περιβάλλον σχεδιασμένο για την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και απόδοση.


 
Active Tab:

Previous Tab: