Περιγραφή

Septentrio GNSS Receivers

 

Τα προϊόντα της Septentrio περιλαμβάνουν  ένα μεγάλο τομέα από τα επαγγελματικά και επιστημονικά συστήματα με εφαρμογές ακριβείας GNSS για την πλοήγηση και καθοδήγηση μηχανημάτων. Υψηλής τεχνολογίας hardware και εξαιρετικά αναπτυγμένοι αλγόριθμοι επίλυσης . Ακόμη περιλαμβάνονται OEM λύσεις με πλήρη τεκμηρίωση για άμεση εφαρμογή.

Περιγραφή

Μόνιμοι σταθμοί αναφοράς

PolaRx  Οι δέκτες είναι πολλαπλών συχνοτήτων και ιδανικά για την χρήση σε μόνιμους σταθμούς αναφοράς ή σε κινητούς σταθμούς βάσεις  καθώς και για επιστημονικούς σκοπούς    π.χ.  συγχρονισμός και μεταφορά συχνοτήτων.

Base & CORS station products

PolaRx3e PRO

Versatile high-accuracy dualfrequency GNSS receiver for precise reference station, CORS and other positioning and navigation applications. Next to high-quality GPS measurements, it provides GLONASS dual-frequency data as well as access to modernized GPS (L2C) signals.

PolaRx3eG PRO

Versatile high-accuracy dualfrequency GNSS receivers for precise positioning and navigation applications. Next to high-quality GPS measurements, it provides GALILEO dual-frequency data.

PolaRx3eTR PRO

Versatile high-accuracy dualfrequency GNSS receiver for precise reference station, CORS, time and frequency transfer applications. Next to high-quality GPS measurements, it provides GLONASS dual-frequency data as well as modernized GPS (L2C). It can be switched to provide Galileo dual-frequency data as well.

http://www.septentrio.com/sites/all/themes/septentrio/img/banners/banner-marine.jpg


Active Tab:

Previous Tab: