Περιγραφή

Opera Duo: Ground Penetrating Radar (GPR)

uNext

Περιγραφή

Το λογισμικό του του Opera Duos είναι σχεδιασμένο για την εργασία στο πεδίο. Με περιβάλλον γραφικό σχεδιασμένο κατάλληλα για την μέγιστη λειτουργικότητα με οθόνη αφής . Μεγάλα εικονίδια σχεδιασμένα για χειρισμό χωρίς να χεριάζετε ειδική πένα.

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζετε το διάγραμμα από τις δύο κεραίας και είναι γεο αναφερμένα με την χρήση σύνδεσης με GPS και με σύνδεση στο Internet. Το λογισμικό μπορεί να εισάγει υπόβαθρο χαρτών Google Maps εικόνες jpg και ένα σε άλλαformat αρχείων.

Το λογισμικό τα εξάγει τα αποτελέσματα περιλαμβάνοντας χάρτες αποτυπώσεων και στοιχεία κ.α. Ακόμη η μπορεί να εξαχθεί αναφορά τον στοιχείων συλλογής πεδίου σε σχεδιαστικό CAD format .

Opera Duo Software

Από κάθε εργασία είναι δυνατό να εξαγάγουμε  λεπτομερή  αναφοράς . Περιλαμβάνει τα τις  πληροφορίες που συλλέξαμε και με υπόβαθρό χάρτη της περιοχής. Αναγνώρισή στόχων και τις συνταγμένες του γεωραντάρ καθώς και άλλες πληροφορίες.
Τυπικές χρήσεις :

Οδική επιθεώρηση
Περιβαλλοντική αποκατάσταση
Πρόληψη ζημιών
Γεωλογική έρευνα
Αρχαιολογία
Ανίχνευση δικτύων - μεταλλικών και μη μεταλλικών
Ιατροδικαστικά
Οδική επιθεώρηση

Active Tab:

Previous Tab: