Περιγραφή

CUBE_LINK

Περιγραφή


Το Cube-link είναι μια δωρεάν έκδοση του Cube-manager για τη λήψη δεδομένων από συστήματα STONEX GNSS και STONEX Total Station σε προσωπικούς υπολογιστές (Windows PC).

 

Τα ληφθέντα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν γραφικά και αναλυτικά. Ο χειριστής έχει στην διάθεση του  εντολές COGO, για παράδειγμα τη μέτρηση αποστάσεων, περιοχών και περιμέτρων.

 

Η εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων υποστηρίζεται σε διάφορες μορφές, όπως DXF και CSV, καθώς και μορφές δεδομένων Stonex.
Cube_link_left

  • ·      Διαθέσιμη υπηρεσία εκπαιδεύσεως για το δωρεάν λογισμικό. Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα εκπαίδευσης στην χρήση του είτε εξ αποστάσεως είτε στην έδρα μας. Ζητήστε μας προσφοράActive Tab:

Previous Tab: