Περιγραφή

Περιγραφή

CONCRETE TEST HAMMER

To Concrete Test Hammer ήταν  το πρώτο στον κόσμο και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την ανάλυση της ομοιομορφίας και της Θλιπτικής Αντοχής των χαρακτηριστικών του Σκυροδέματος. Είναι διαθέσιμο σε μοντέλα με διαφορετικές ενέργειες επιπτώσεων κάθε μία είναι σχεδιασμένη για συγκεκριμένη εφαρμογή δοκιμών με σκοπό την διερεύνηση ενός ευρέους φάσματος τύπων και μεγεθών.

Original Schmidt

 

  • Original SCHMIDT

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο : Link


SilverSchmidt
  • Silver SCHMIDT

Το Silver Schmidt είναι η πρώτη πλήρως ενσωματωμένη Σφύρα Αναπήδησης Δοκιμής Σκυροδέματος που χαρακτηρίζει την πιο ακριβή τιμή ριμπάουντ και απαράμιλλη επαναληψιμότητα στην βιομηχανία.Ανεξάρτητες δοκιμές επικκύρωσης από BAM (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Έρευνας και Έλεγχο Υλικών Γερμανίας) έδειξαν ότι το Silver Schmidt τείνει να έχει μικρότερη διασπορά από την κλασσική Σφύρα Αναπήδησης Δοκιμής Σκυροδέματος.

 

 

 

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο : Link

 

 

DigiSchmidt

 

  • DIGI SCHMIDT


Active Tab:

Previous Tab: