Περιγραφή

Περιγραφή

Η Carlson αναπτύσσει λογισμικό πάνω από μια 20έτία για τον κλάδο της τοπογραφίας και τον τεχνικών έργων.

Ενδεικτικά΄:

Τοπογραφία

Μελέτη οδοποιίας

Υπόγεια τεχνικά έργα

Υδρολογικές μελέτες

 

Ακόμη : είναι διαθέσιμα και τα λογισμικά

Carlson point Cloud λογισμικό για την διαχείριση νέφους σημείων.

Carlson SurvGNSS λογισμικό μετέπειτα επεξεργασίας δεδομένων GPS δεκτών σε διαφορές μορφές.

Στην περιοχή download έχουμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτωνSurvey Solutions

Civil Solutions

Mining Solutions

Agriculture Solutions

Construction Solutions

Accident Investigation


Active Tab:

Previous Tab: