Περιγραφή

Λογισμικό STONEX SurvCE 5.0

Το λογισμικό είναι βασισμένο στο γνωστό Carlson SurvCE και σε συνεργασία με την ομάδα  μηχανικών STONEX έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την χρήση με τους δέκτες της STONEX.

Περιγραφή


Λογισμικό STONEX SurvCE 5.0

Είναι ένα πανίσχυρο πρόγραμμα συλλογής δεδομένων πεδίου από γεωδαιτικό σταθμό ή από GPS RTK, το οποίο συνδυάζει προηγμένες λειτουργίες, με ευκολία στην χρήση με Ελληνικό μενού.
ο Carlson SurvCE 5.0 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής δεδομένων για Real time (RTK) GPS καθώς και για Total Station με άμεση απεικόνιση με συντεταγμένες, σε πλήρες γραφικό περιβάλλον. Υποστηρίζει μια ευρεία λίστα από τα πιο δημοφιλή GPS RTK, όπως για παράδειγμα τα STONEX κ.α. ακόμη και για τα ρομποτικά total station Είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

  • Ευκολία στην χρήση
  • Δομημένα μενού ώστε να εμφανίζονται οι λειτουργίες με μεγάλη ευκολία.
  • Συλλογή δεδομένων με γραφική απεικόνιση
  • Εισαγωγή/ Εξαγωγη: LandXML, DTM, DXF, DWG κ.α
  • COGO Offsets κ.α.
  • Windows CE ή Windows mobile*NEW Special Codes

*NEW SurvCE with ESRI.

*NEW Carlson Cloud

Collect points in the graphics mode

Tab based menu structure.

Compute volumes in SurvCE 2.0

Hot List lets users jump to routines.

Supports an unlimited number of localization points.

Job Settings – Customize layers, colors, cutsheets, descriptions and much more.

Point Number by Interval – Advanced point ID controls.

Leveling – Collect and process trigonometric & digital level loops.

Instrument Switching – SurvCE keeps track of every instrument, so switching equipment is fast and easy.

Feature Coding – Add numerous coding styles & functions.

Help – Click to get the help document for the current routine.

Angle Sets in Store Points – Faster, moreActive Tab:

Previous Tab: