Περιγραφή

DJI Products

Περιγραφή

Διαθέσιμα τα προϊόντα από την DJIgallery

Τα διαθέσιμα συστήματα από την DJI είναι τα παρακάτω:

Phantom 3
Phantom 4 pro
Mavic Pro
Inspire 2


gallery


Active Tab:

Previous Tab: