Περιγραφή

CUBE_P

Περιγραφή

Cube_p_left

Το Cube-p είναι το λογισμικό Stonex για την μετέπειτα επεξεργασία του GNSS.

 

Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο, το Cube P είναι μια ολοκληρωμένη, έξυπνη και ανοιχτή λύση για τη λήψη των αποτελεσμάτων θέσης υψηλής ακρίβειας που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων GNSS. Το λογισμικό υποστηρίζει όλους τους δορυφορικούς αστερισμούς GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO και BEIDOU). Στατικές και κινηματικές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων. Παρατηρήσεις από οποιοδήποτε δέκτη GNSS σε μορφή RINEX γίνονται αποδεκτές.

 

Το Cube P είναι ένα αξιόπιστο λογισμικό για όλες τις εφαρμογές μετά την επεξεργασία του GNSS.
Active Tab:

Previous Tab: